Przejdź do treści
Strona główna » pomagamy!

pomagamy!

Kupując książki o masażu relaksacyjnym zwierząt GaSa w sklepie internetowym martamucha.pl/sklep wspierasz Fundację “Iskierka”.

Spis treści:

 1. Deklaracja
 2. O Fundacji “Iskierka”
 3. Książki o GaSa, które pomagają
 4. Potwierdzenia przelewów
 5. Inne działania charytatywne
pomagamy fundacji iskierka - książki o GaSa

Deklaracja

Chcąc wesprzeć Fundację “Iskierka”, której działania są bliskie memu sercu, postanowiłam przeznaczać 1 zł z każdego sprzedanego egzemplarza mojej książki lub pakietu książek na cele fundacji.

Wsparcie finansowe dotyczy książek o masażu GaSa w formacie “druk” sprzedanych poprzez sklep internetowy martamucha.pl/sklep:

Raz w miesiącu będę dokonywała przelewu na działalność statutową na konto Fundacji “Iskierka”.
Potwierdzenia dokonania przelewu będą zamieszczane na tej stronie – uzupełniane minimum raz na kwartał.

Pierwszy miesiąc, w ramach którego zakupy książek o masażu GaSa na stronie martamucha.pl/sklep wspierają działania Fundacji “Iskierka”, to
LISTOPAD 2022.

W przypadku zmiany mojej sytuacji, która wpłynęłaby na brak możliwości dalszego wspierania działań Fundacji “Iskierka” zobowiązuję się do usunięcia informacji o wsparciu w opisach produktu i poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Zarząd Fundacji “Iskierka”, zamieszczę informację również na tej stronie.

O Fundacji “Iskierka”

Nazwa: FUNDACJA “ISKIERKA”
KRS: 0000800223
Siedziba: Lubaszowa 58, 33-272 Siedliska
Nr konta: 51 1140 2004 0000 3602 7931 0651 (mBank)

Adres e-mail: fundacjaiskierka@wp.pl
SM: strona na FB, profil na IG
WWW: fundacjaiskierka.org

fundacja iskierka baner FB

Cel działania

 1. Kształtowanie świadomości oraz zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz ochrony zwierząt, ekologii i przyrody.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych metod humanitarnej hodowli zwierząt, ich szkolenia, rehabilitacji, zachowań typowych dla danego gatunku, behawioru, zachowań typowych dla dzikich gatunków zwierząt w tym chronionych oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków do życia i rozmnażania się.
 3. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieże.
 4. Wychowywanie młodzieży, dzieci i dorosłych w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt oraz poszanowania przyrody i środowiska naturalnego.
 5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania przyrody i środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy.
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami oraz uczestnictwu w akcjach ratowania zwierząt i pomocy dla zwierząt uratowanych.
 7. Popularyzacja i propagowanie treści zawartych w europejskiej konwencji ochrony zwierząt towarzyszących oraz światowej deklaracji praw zwierzęcia.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury, zabytków, tradycji i dziedzictwa narodowego.
 9. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, niepełnosprawnych, inwalidów, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse na drodze do poprawy zdrowia i wszechstronnego rozwoju.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji i państwa prawa, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Rozwój gospodarczy, w tym rolnictwa, przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, również w ich uczestnictwie w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym oraz podtrzymywanie więzi społecznych.
 12. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

(źródło: rejestr.io)

Książki o GaSa, które pomagają

Potwierdzenia dokonania przelewu

Pierwszy miesiąc, w ramach którego zakupy książek o masażu GaSa wspierają działania Fundacji “Iskierka” to LISTOPAD 2022.

Inne działania charytatywne