Newsletter – obowiązek informacyjny

Zapisując się do newslettera na stronie martamucha.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach
związanych z serwisem martamucha.pl. Będzie to marketing bezpośredni, do realizacji którego wykorzystamy Twoje telekomunikacyjne urządzenia końcowe (na których odczytujesz e-maile).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Marta Mucha-Balcerek prowadząca działalność nie wymagającą rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z miejscem jej wykonywania w Stęszewie (62-060) przy ul. Hokejowej 8.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem. Kontakt
  możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres email kontakt@martamucha.pl.
 3. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści
  promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc
  Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.
 4. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się
  odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
  a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego
  newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
  danych;
  c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego
  interesu;
  d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
  Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
  Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego.
 5. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego –
  tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać
  ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom
  bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o
  standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny
  i zgodny z RODO.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną
  bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces
  usuwania trwa do 30 dni.
 7. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych.
  Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
  Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.
 8. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu email) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu
  nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.