Przejdź do treści
Strona główna » Newsletter – obowiązek informacyjny

Newsletter – obowiązek informacyjny

Cześć, dzień dobry!

Jestem zaszczycona i wdzięczna, że chcesz otrzymywać ode mnie maile. Oddaję w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz obowiązkowe informacje dotyczące zapisu do newslettera na stronie martamucha.pl i wszystkich jej subdomenach.

Dokument ten został sporządzony dodatkowo (poza nadrzędną Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie: martamucha.pl/polityka-prywatnosci), z myślą o osobach, które chcą dołączyć do newslettera.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@martamucha.pl.

Pozdrawiam i do zobaczenia w Twojej skrzynce!

Marta Mucha-Balcerek 

Zapisując się do newslettera na stronie martamucha.pl (i wszystkich jej subdomenach) wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem martamucha.pl. Będzie to marketing bezpośredni, do realizacji którego wykorzystamy Twoje telekomunikacyjne urządzenia końcowe (na których odczytujesz e-maile).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Marta Mucha-Balcerek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DeGaSa – Marta Mucha-Balcerek, ul. Hokejowa 8/2, 62-060 Stęszew, NIP: 7872004774.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres email kontakt@martamucha.pl.
 3. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.
 5. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w pkt. 3 Obowiązku informacyjnego, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 6. Do korzystania z Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Wystarczające są:
  dostęp do Internetu,
  standardowy, aktualny system operacyjny,
  – standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, możesz wykorzystywać Materiały wyłącznie na potrzeby własne. W żadnym przypadku nie masz prawa do udostępniania lub sprzedaży Materiałów ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Materiałów lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych.
 8. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.
 9. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:
  a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego
  newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
  danych;
  c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego
  interesu;
  d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
  Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
  Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego.
 10. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę przetwarzanie Twoich danych zakończy się. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 12. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.
 13. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu email) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.
 14. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
 16. Wszystkie archiwalne wersje Obowiązku Informacyjnego dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej.
  – [do dnia 16.12.2022] https://martamucha.pl/download/3194/
  – [do dnia 21.06.2022] https://martamucha.pl/download/2309/