Warsztaty „Praktyczne aspekty rehabilitacji zwierząt – rehabilitacja psów”

21 kwietnia 2013

Warsztaty „Praktyczne aspekty rehabilitacji zwierząt – rehabilitacja psów” z lekarzem weterynarii, specjalistką w zakresie rehabilitacji zwierząt Ludovica Dragone (Włochy) podczas III Kongresu Praktyki Weterynaryjnej w Łodzi – krótka relacja.

Warsztaty skierowane do lekarzy weterynarii i fizjoterapeutów zwierząt. Spotkanie obejmowały takie zagadnienia, jak: pomiary, ćwiczenia terapeutyczne, laseroterapia i analiza przypadków klinicznych. Na początku prowadząca przytoczyła definicję fizjoterapii w weterynarii z 1975 roku, zwracając uwagę na fakt, iż tak naprawdę nie jest to zagadnienie nowe. Ludovica Dragone przekonywała, że rehabilitacja jest niezwykle istotna w odbudowywaniu deficytów ortopedycznych i neurologicznych. Bardzo ważne jest, aby ustalić cel działań, które zostają podjęte. Podczas warsztatów omówiony został wpływ unieruchomienia na poszczególne tkanki. Ludovica Dragone omówiła również, w jaki sposób powinien być wyposażony gabinet i jakie techniki rehabilitacyjne można stosować w fizjoterapii zwierząt. Kolejna część zajęć obejmowała zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów. Uczestnicy mogli przećwiczyć, w jaki sposób używać goniometru na psach (które niestety zostały potraktowane bardzo instrumentalnie). Ludovica Dragone przekazywała uczestnikom wiedzę o rehabilitacji ruchowej, o celowości stosowania ćwiczeń biernych, ćwiczeń czynnych wspomaganych i ćwiczeń czynnych. Część warsztatów była poświęcona tematyce związanej z laseroterapią, którą wypróbowywano na uczestnikach i czworonożnych pacjentach. Ogromne emocje wzbudzały analizy przypadków klinicznych, które Ludovica Dragone zaprezentowała na koniec dnia. Przykłady psiaków (m.in. 9 miesięczna Lily, mix foksteriera ze spastycznym porażeniem czterokończynowym) pokazały, jak wiele można osiągnąć stosując fizjoterapię zwierząt.

Strona internetowa Ludovica Dragone, DVM, CCRP: www.dogfitness.it